News

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là gì?

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là gì?

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là gì? Vận chuyển đường biển là hoạt động vận chuyển có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải biển, đó là việc sử dụng những khu đất, khu nước gắn liền với các tuyến đường biển nối liền các quốc gia, các vùng lãnh thổ, hoặc các khu vực…

Phát triển ngành logistics trong bối cảnh hội nhập

Phát triển ngành logistics trong bối cảnh hội nhập

Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương,…

Investment CNTR Truck

Investment CNTR Truck

QTL Logistics is in period invest own Truck for inland transportation. With this investment, we'll give the best service for customer with best prices. Please contact to us for more benefit.

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)

Careers

BILLING LEADER

BILLING LEADER

We're hiring Billing Leader

CUSTOMER SERVICES FOR SEA

CUSTOMER SERVICES FOR SEA

JOB DESCRIPTION: Contact customers to receive bookings and shipment information. Check SI, send SI,…

CUSTOMS MANAGER.

CUSTOMS MANAGER.

JOB DESCRIPTION. Operate and manage staff in the team, Coordinate between Trucking, customs, and CS…

Send a request

If you have any inquiries or feedback, please fill in the inquiry form below: